duurzaam - leefbaar - circulair - ondernemend - harmonie van het contrast

Bureau Knijtijzer bouwt leefbaar

Finch Buildings

is het bedrijf van Knijtijzer waarmee hij modulaire gebouwen van duurzaam hout maakt

Over Bureau Knijtijzer

Duurzaamheid = onze tweede natuur

1 van de 100 Duurzame Jongeren DJ100, oprichter van Finch Buildings 
Materiaalkeuze beïnvloedt duurzaamheid en leefbaarheid

Ondernemend

Wij begrijpen (als medeondernemer) hoe de opdrachtgever denkt

Spin in het web

Wij verbinden alle partijen én bewaken de culturele agenda die je van een architect kan verwachten
Zo ontstaan integrale ontwerpen

Leefbaar

‘Dat is een plek waar je graag wilt zijn’
Leefbaarheid belangrijker dan esthetiek 

Toekomstbestendig

Een flexibel gebouw kent een langere levensduur en is een betere investering
Ontwikkelpotentie is geen vies woord

Circulair

Wij experimenteren met nieuwe businessmodellen en willen naar een nieuwe manier van leven
Cultuuromslag: van ‘hebben’ naar ‘gebruiken’

Creatief

Bureau Knijtijzer werkt met heldere concepten
Alles staat open, elk ontwerp krijgt zijn eigen identiteit

Geen ivoren torens

Opdrachtgevers en eindgebruikers staan centraal
Ontwerpen worden bediscussieerd met branchegenoten uit ontwerperscollectief byBali

 

 

 

Many heads are better than one

Bureau Knijtijzer is onderdeel van Atelier byBali, een ontwerperscollectief

Aanpak

Bij Bureau Knijtijzer staat de klant voorop en dan het ontwerp. Het uitgangspunt van ieder ontwerp is de leefbaarheid. Pas als een gebouw met plezier gebruikt wordt is het een goed gebouw!

In een open dialoog tussen architect en klant komt het eisen/wensenpakket (of programma van eisen) tot stand dat een vertaalslag vindt in een voorlopig ontwerp.

Alleen door ons te verplaatsen in de opdrachtgever en elkaar goed te begrijpen kan een bevredigend resultaat worden behaald. Bij Bureau Knijtijzer gelden geen ivoren torens.

Met een bijgeleverde exploitatiebegroting wordt inzicht geboden in de vierkante meter prijs van het te realiseren project. Naast vormgeving wordt ook installatietechniek en de constructie meegenomen. De potentie van de locatie vormt eveneens een belangrijk onderdeel. Zo ontstaat uiteindelijk een integraal ontwerp.

Portfolio

Colour Box Apartment

Colour Box Apartment

Project: Smart box Apartment
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Particulier
In samenwerking met: Geurt Holdijk architecture
Start ontwerp: 2011
Oplevering: 2011
Status: opgeleverd

1103_110714_01

 

Renovatie van een 55m2 groot appartement aan de Overtoom in Amsterdam. Het appartement is volledig leeg gemaakt tot op het casco en opnieuw ingedeeld. Door het toevoegen van een gele Colour Box is niet alleen het gewenste programma gerealiseerd maar is ook een bijzondere ruimtelijke woonkwaliteit aan de het appartement toegevoegd. De slaapkamer van de dochter des huizes is, op haar aanwijzingen, volledig roze gemaakt. De verschillende kleuren in het appartement dragen bij aan de ruimtelijkheid ervan.

 

20-wit

goed 14-recht

 

 

 

 

Zuiderheide

Zuiderheide

Project: Blok met 30 appartementen en commerciële ruimte
Locatie: Hilversum, Zuiderheide
Opdrachtgever: Dudok Wonen
Start ontwerp: 2012
Oplevering: 2015
Status: VO
Ism: Geurt Holdijk Architecture, en Jolijn Valk (Urban Echoes)

zuiderheideI

In een ambitieus stedenbouwkundig en landschapsplan worden vijf blokken met appartementen gerealiseerd. By Bali is geselecteerd voor het blokje bij de entree van het gebied aan de Diependaalselaan

1210_Hilversum Zuiderheide Holdijk Knijtijzer Valk appartement

Het heidelandschap wordt teruggebracht op deze locatie en vormt een essentieel onderdeel van onze architectuur.Het hoofdvolume reageert op de omgeving en weerspiegelt letterlijk op beeldbepalende delen de omgeving. Op een aantal plekken worden dennen, heide en krentenbomen toegevoegd in, op en bij het appartementengebouw.

1210_Hilversum Valk Holdijk Knijtijzer concept

Renovatie Puso Mall, Filipijnen

Renovatie Puso Mall, Filipijnen

Project: Renovatie van de Puso Mall
Locatie: Hagunoy, Filipijnen
Opdrachtgever: Puso Mall
In samenwerking met: Urban Echoes
Start ontwerp: 2014
Oplevering: 2016
Status: opgeleverd

 

Onlangs zijn et de bouwwerkzaamheden van ons project in de filipijnen afgerond! Hieronder enkele impressies.

IMG_2681

nieuwe kantoor ruimte

IMG_2734

 

nieuwe begane grond

IMG_2687

nieuwe begane grond

IMG_5231

oude begane grond

IMG_2720

nieuwe gevel

Puso Mall, Hagunoy, Filipijnen, renovatie

oude gevel

 

 

 

Hoofdkantoor de Keukengroep

Hoofdkantoor de Keukengroep

Project: Hoofdkantoor voor de Keukengroep (Bruynzeel, Keller keukens, Electo)
Locatie: Bergen op zoom
Opdrachtgever: De Keukengroep
Start ontwerp: 2014
Oplevering: -
Status: Tweede plaats besloten selectie
In samenwerking met: Geurt Holdijk Architecture, Urban Echoes
Team: Geurt Holdijk, Jolijn Valk, Jurrian Knijtijzer, Alvaro Laanen, Narda Beunders

Onder de De Keuken Groep vallen Bruynzeel Keukens, Keller Keukens en Electo. De merken met hun productiefaciliteiten, kantoren, winkel en showrooms worden geïntegreerd. De drie merken Bruynzeel, Electo en Keller zijn nu gehuisvest op twee locaties: in Bergen op Zoom en in Roosendaal. Kantoren, showrooms, winkel en bijbehorende functies worden op één locatie gevestigd. Drie cirkels van het DKG hoofdkantoor staan voor de drie merken. Ze grijpen in elkaar. Samenwerken en ontmoeten staan centraal. Het gebouw is transparant en toegankelijk.

vide copy

Duurzaamheid = efficiëntie

De keuze voor de ronde hoofdvorm levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van het gebouw. De ronde vorm is efficiënt en economisch vanwege de gunstige verhouding tussen vloeroppervlak en geveloppervlak (veel m2 vloer, weinig m2 gevel). De efficiëntie zorgt ook voor minder materiaalverbruik en een letterlijk kleine footprint.

Duurzaamheid = energiebesparing

Het begrip duurzaamheid kent vele onderdelen, de bekendste is energieverbruik. Gebouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 39% van al het energieverbruik in de wereld. Er is dus voor zowel voor de portemonnee als voor het milleu een wereld te winnen. Het gebouw kent hoge isolatiewaarden bijvoorbeeld Rc=7 voor het dak. De restwarmte die ontstaat bij het verbranden van houtafval van de productie kan worden ingezet om het gebouw met lage temperatuurverwarming (vloerverwarming) te verwarmen. In de zomer kan er door mid- del van adiabatische koeling (verneveling) een prettige temperatuur worden gegarandeerd zonder een heel hoog energieverbruik. Daarnaast heeft het gebouw uiteraard hoge isolatiewaarden, isolerend glas en wordt verse lucht aangevoerd via grondkanalen met een constante tem- peratuur. Het dak van het gebouw kan worden voorzien van zonnepanelen en daarmee kan een groot deel van de energiebehoefte van het gebouw worden opgewekt. Het gebouw zou zelfs zo kunnen worden uitgevoerd dat het geen externe energie meer nodig heeft!

Bruynzeel, Keller, De Keukengroep Interieur

Duurzaamheid = comfort

Een ander belangrijk aspect van duurzaamheid is comfort. Een gebouw als dit moet er voor zorg dragen dat er in alle omstandigheden prettig gewerkt kan worden. Of beter nog het gebouw moet er voor zorgen dat de gebruikers optimaal kunnen presteren. Voldoende licht en verse lucht zijn hiervoor onmisbaar. Het transparante gebouw kent door het vele glas een maximale daglichttoetreding. Ook via het centrale atrium komt er veel daglicht het gebouw binnen. Om te voorkomen dat het gebouw op een zon- nige dag niet teveel opwarmt is de gevel afgestemd op de oriëntatie op de zon. Aan de noordzijde van het gebouw waar geen direct zonlicht komt is het gebouw maximaal geopend. Aan de oost, west en noordzijde is het gebouw uitgerust met verticale buitenzonwering. Daar waar er in het ontwerp verbijzonderingen nodig zijn staan deze verder of minder ver uit elkaar. De begane grond met restaurant, entree’s en Bruynzeel showroom is rondom geopend en transparant. Dat deze toch nooit teveel opwarmt komt omdat het overstek van bovenliggende verdieping in de zomer voor schaduw zorgt.

Duurzaamheid = goede veroudering

Een duurzaam gebouw is ook een gebouw dat lang mee gaat en in de exploitatie voordelig is. De materialen zijn zo gekozen en de detaillering zal zo worden uitgewerkt dat het gebouw mooi verouderd en weinig onderhoud vergt. Zo zal het hout in de gevel (eenmalig) worden voor-gegri- jsd waardoor het hout er vanaf het begin en altijd daarna er mooi uit ziet.

Bruynzeel, Keller, De Keukengroep Interieur02

De Experience Ruimte is een essentieel onderdeel van het programma en begint al in het restaurant. Vanuit de eerste verdieping is er contact met het restaurant, de kantoren, show- rooms en winkel.

plattegrond verdieping

IMG_0076

Woonschip ‘De November’

Woonschip ‘De November’

Project: Ontwerp interieur en exterieur woonschip
Opdrachtgever: Particulier
Locatie: De rivieren, meren en kanalen van Europa
Start ontwerp: 2011
Oplevering: 2015
Status: In uitvoering

Nieuwbouw van een eenentwintig meter lang woonschip met als vaargebied de rivieren, meren en kanalen van Europa. Zowel het interieur als het exterieur worden door ons ontworpen. Inmiddels bouwt Scheepswerf Bocxe in Delft volop aan de November. Zie hieronder voor enkele impressies.

View 0_16

110811 SO-2

110811 SO-1

Bouwfoto’s:

DSC_0057

DSC_0062

Boot 05

Presentatie 15

IMG_6234

 

 

Knijtijzerpanden

Knijtijzerpanden

Project: Studie naar renovatie Knijtijzerpanden
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Studie
Start ontwerp: 2011
Oplevering: -
Status: Studie

knijtijzerpanden, oud

 

De Knijtijzerpanden in Amsterdam zijn gebouwd door architect Herman Knijtijzer Kleinzoon en architect Jurrian Knijtijzer heeft een onderzoek gedaan naar de renovatie mogelijkheden en kansen van deze bijzondere panden in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam die tot voor kort met sloop bedreigd werden.

 Jan evertsenstraat, Knijtijzerpanden, renovatie

De tijden zijn behoorlijk veranderd sinds de jaren ’50 daarom is opnieuw naar het ontwerp gekeken. Er zijn problemen met sociale controle (plinten), gebruik (tuinen en winkelpanden). Er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud.

Nieuw perspectief knijtijzerpanden

In samenwerking met Joran van Schaik is daarnaast onderzoek verricht naar de belangrijkste bouwfysische problemen en zijn de beste oplossingen op een rij gezet van de verschillende renovatiesystemen.

huidige achtergevels knijtijzerpanden

nieuwe achtergevel knijtijzerpanden renovatie

Nieuwe doorsnede knijtijzerpanden

nieuwe tuinen knijtijzerpanden nieuw west restaureren knijtijzer

Onlangs verscheen een artikel over Herman Knijtijzer en de Knijtijzerpanden in het tijdschrift ‘ons Amsterdam’. maart 2012, nummer 3

 

Court of Last Resourt

Court of Last Resourt

Project: Court of the Future 
Locatie: fictief
Opdrachtgever: Hill / Gras architectuurcentrum Groningen
Start ontwerp: 2013
Oplevering: nvt
Status: in ontwerp
ism: Atelier byBali (www.bybali.nl), Eelco Hoeke (www.archilectuur.nl), Daniël Leenders (6to9design.nl)

Rechtbank van de toekomst

Platform voor Architectuur en Stedenbouw GRAS werkte samen met de rechtsonderzoekers van HiiL innovating justice in een ontwerpmanifestatie om een aanzet te geven voor de gerechtsgebouwen van de toekomst. Drie interdisciplinaire teams van architecten, ontwerpers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten onderzochten samen met juridische experts welke innovaties rechtbanken wereldwijd te wachten staan, en hoe ontwerpen daarop kunnen inspringen om de ruimte passend te maken bij de nieuwe manier van functioneren. Atelier byBali ontwierp met Daniël Leenders (6to9design.nl)  en Eelco Hoeke (www.archilectuur.nl) “The Court of Last Resourt”

http://www.platformgras.nl/projecten/court-of-the-future-drie-ontwerpen-voor-de-rechtbank-van-de-21e-eeuw-nl

http://www.hiil.org/insight/court-buildings

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=33738

http://www.dearchitect.nl/nieuws/2013/12/12/court-of-the-future-platform-gras/court-of-the-future-drie-ontwerpen-voor-de-rechtbank-van-de-21e-eeuw.html

Rechtbank van de toekomst, programma

Bloemgracht appartement

Bloemgracht appartement

Project: Bloemgracht appartement
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Particulier
Start ontwerp: 2010
Oplevering: 2010
Status: opgeleverd

keuken2 bw

Moskee aan de Amsterdamse grachten

Moskee aan de Amsterdamse grachten

Project: Ontwerp Islamitisch centrum in de grachtengordel
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: studie
Start ontwerp: 2009
Status: afgerond

historie tolerantie

Hoe ziet een hedendaagse moskee in Nederland eruit?
Hoe ver kun je gaan met hedendaags bouwen aan de grachten zonder haar wezen te verliezen? En wat gebeurt er als je deze twee vragen tegelijkertijd probeert te beantwoorden? Een onderzoek naar de harmonie van het contrast.

“De harmonie van het contrast is de kunst om conflicten te verzachten door wat tegenstrijdig lijkt opnieuw samen te binden en een hoger gemeenschappelijk verband te geven.

Wel moet dan eerst de ijdelheid van de harmonie worden geschokt en de triomf
van het conflict worden verkracht voordat iets nieuws kan worden gebouwd op de grondslag van de harmonie van het contrast”.

Stefan Zweig

Een moskee aan de Amsterdamse grachten
Sinds de jaren ‘70 zijn vele islamitische ‘gast’arbeiders neergestreken in Nederland en met hen, hun cultuur, gebruiken en religie. Inmiddels zegt 13% van de Amsterdammers zich verwant te voelen met de islam maar in het centrum van Amsterdam is nog steeds geen islamitische representatie te vinden. In dezelfde periode als die van de islamitische toevloed veranderde de Amsterdamse grachtengordel van een heterogeen stadscentrum in een homogeen toeristenparadijs. Met het ontwerp voor een moskee aan de Amsterdamse grachten kan de levendigheid terugkeren en vindt een belangrijke groep gelovige Amsterdammers een plek in het hart van hun stad.

moskee aan de amsterdamse grachten, prinsengracht, keizersgracht

plein hoofdbeeld 1

Een sprong naar het heden
Steeds meer publieke en sociale functies verdwijnen uit de statige grachtenpanden en nemen hun intrek elders in de stad. Nieuwbouw wordt onderworpen aan conservatieve toetsing. De grachten verworden hiermee tot een goed geconserveerd fossiel van wat ooit een bruisende stad was. Met de benoeming tot Unesco werelderfgoed is de volgende stap in deze fossilisatie gezet. Het is tijd voor een kentering om de grachtengordel bij de tijd te houden. Met het maken van een modern publiek gebouw wordt de balans tussen behoud en vernieuwing meer in evenwicht gebracht.

101003 drsn1 bw

IMG_2636

IMG_2584

IMG_2598

IMG_2604

Amstel III

Amstel III

Project: Studie leegstand Amstel III
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Studie
In samenwerking met: Marc Koehler architectsGreen architects en Interregiongroup
Start: Ontwerp 2011
Oplevering: -
Status: Studie


Revitaliseren Amstel III

In Amstel III is circa dertig procent van het kantooroppervlak momenteel vacant. Binnen de verwachte toekomst van slimmer werken, gefaciliteerd door groeiende netwerken en nieuwe mobiliteit, daalt de behoefte aan kantoorruimte van 25m2 naar 13m2 per persoon en neemt de behoefte aan parkeerplaatsen af. Dit betekent dat de leegstand van bestaande kantoorgebouwen en hun aangrenzende parkeerterreinen waarschijnlijk zal toenemen. Dit doemscenario leidt tot een stedelijke woestijn, een lusteloos landschap niet in staat om zichzelf te doen herleven.

Herontwikkeling en hergebruik van kantoorgebouwen en terreinen is dus noodzakelijk voor de toekomst, maar is nog geen noodzaak voor de huidige vastgoedbezitters. Het investeringsklimaat is verslechterd als gevolg van de waarden die kunstmatig hoog worden gehouden om investerings- en pensioenfondsen te beschermen tegen devaluatie van hun kapitaal. Een spontaan proces van revitalisering door devaluatie is dan ook niet waarschijnlijk en zeker niet wenselijk. Het gebied moet daarom een integraal en lange termijn visie en aanpak krijgen die zowel publieke als private belanghebbenden bindt.

strip4

De ruimtelijke kwaliteit van het Amstel III gebied is nu zeer slecht, maar er is veel potentieel. De ruimtelijke configuratie is nu mono-functioneel en structureel gefragmenteerd. Dit staat een potentiële sociaal-economische interactie tussen gebruikers, eigenaren en bezoekers in de weg. Bovendien zijn de gebouwen niet uitgerust op de energie en comfort normen van de 21e eeuw. De publieke structuur van het gebied loopt terug en is inefficiënt. Een onmiddellijke verbetering is dan ook noodzakelijk.

Wij stellen voor een geleidelijke, maar ingrijpende reorganisatie van de ruimtelijke structuur van het gebied in een nieuw stedelijk kader. Dit met het oog op de lange termijn investeringsmogelijkheden. Deze investeringen moeten leiden tot een nieuw soort van gemengd bedrijvenpark door het ontwikkelen van kleinschalige coöperatieve woningen, winkels, productie- en werkruimtes.

OO020_B2

 

 

De olifantenkooi

De olifantenkooi

Project: Collectief opdrachtgeverschap heel normaal: De cliënt centraal!!
Locatie: -
Opdrachtgever: Architectuur Lokaal
Deelnemers: Martijn Hoenkamp – SBH Architecten, Gineke Kraa – PhiladelphiaZorg, Finnbarr McComb – Stereo Architects, Jurrian Knijtijzer – byBali
Start: Sinds 2009
Oplevering: -
Status: Studie

Intensieve ontmoetingen tussen jonge opdrachtgevers en jonge ontwerpers met als doel te komen tot creatieve en haalbare concepten voor actuele vraagstukken.

 

Heel normaal: cliënt centraal

Bij de opzet van nieuwe huisvesting is het uitgangspunt altijd om de cliënt centraal te stellen. In het ideale model in de huidige situatie betekent dit dat in de omgeving van de cliënt familie, zorgpersoneel, buren, mantelzorgers, vrienden en collega’s betrokken zouden moeten zijn.

Gewenst proces

Het door ons gewenste proces zorgt voor een stimulering van de betrokkenheid van de omgeving en ondernemers die ook een plaats krijgt in het bouwproces. Zo moeten vooral zorgaanbieder en cliënt over tal van zaken in een zo vroeg mogelijk stadium voortdurend contact hebben en zal de omgeving daar ook bij worden betrokken. De input van de cliënt en zijn omgeving wordt in een CPO proces gebruikt in de ontwikkeling van de nieuwe woning. Op basis van die inventarisatie zal in een (virtuele) showroom te zien zijn hoe die wensen van de cliënt vertaald worden in zijn of haar huisvestingsvoorstel. In een later stadium worden ook ondernemers betrokken bij het realiseren van het huisvestingsaanbod conform de wensen van de cliënt, waarbij de mogelijkheden groter en ‘breder’ zijn dan zonder hun inbreng. Dit leidt dan tot een ‘collectief opdrachtgeverschap’.

YD2M-Herbestemming Shop

Gebouwprincipe

Uitgangspunt zijn de individuele wensen van de cliënt. Daarbij moet meegenomen worden dat individuele cliënten in een gezamenlijke huisvesting wonen. De ene cliënt is meer georiënteerd op het groepsgebeuren en de  gezamenlijkheid. De andere cliënt zal meer woonwensen hebben die vooral geconcentreerd zijn op zijn/haar eigen woonruimte. In het ontwerp van het gebouw of het gebouwprincipe moet de mogelijkheid om de variatie in die wens naar gezamenlijkheid te kunnen invullen ook terugkomen. Het gebouw moet flexibel genoeg zijn om die variatie te kunnen herbergen. Het model laat zien dat de individuele en de gemeenschappelijke ruimte als communicerende vaten fungeren. Hetzelfde geldt voor de groepsruimte en de publieke ruimte.

YD2M-Schema Concept


Het Kan!! De financiële onderbouwing

De kracht van het financiële model is een vrij indeelbaar casco en het scheiden van ruw- en afbouw. Hierdoor komt de courantheid van het gebouw niet in gevaar.

 

De “andere” architect

Jurrian Knijtijzer de drijvende kracht achter Bureau Knijtijzer

PF1BCsUaogH9jAKq-AJOvaRARCCYFC52gg3TMN16Et0,OLoVJffntH0EV24EwaWeUF7UZLX6hqWlfACzn5Wdl2s

Jurrian is naast architect in Bureau Knijtijzer en partner/architect in ontwerperscollectief byBali ook de oprichter van Finch Buildings, dat als doelstelling heeft bouwen gezond en duurzaam te maken. Jurrian maakt met Finch houten, duurzame en gezonde gebouwen met verplaatsbare en aanpasbare modules die altijd op de juiste locatie staan en daardoor geen leegstand kennen.

Als conceptueel denker brengt hij duurzaamheid, gezondheid en architectuur niet alleen verbaal op een hoger niveau maar ook in de praktijk, waarbij hij antwoorden geeft op prangende vragen uit de samenleving.

Hij schudt mensen wakker door terug te komen op de oorsprong van architectuur en de betekenis van duurzaamheid, die hij veel breder interpreteert dan energiebesparing alleen. Een van zijn drijfveren is het geloof in een schonere en betere (bouw)wereld. Hij wil niet langer bouwen voor leegstand en de afvalberg.

Jurrian is genomineerd als duurzame jongere en staat opgenomen in de lijst Duurzame Jonge 100 dj100 van 2013. Dit is een toonaangevende lijst van 100 jonge mensen met de meest innovatieve en inspirerende initiatieven, ideeën en start-ups op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Deze jonge mensen zijn innovatieve projecten gestart, hebben een duurzaam bedrijf opgericht, hun baan een duurzame draai gegeven of verduurzamen hun eigen straat of sportvereniging. Dagelijks inspireren zij anderen en met hun acties – hoe klein of hoe groot ook – brengen ze een duurzaam Nederland een stapje dichterbij.

Jurrian is bestuurslid van Jong Onroerend goed Amsterdam. JOA is een actieve en groeiende beroepsvereniging voor jonge professionele vastgoedspecialisten die actief zijn in de regio (groot) Amsterdam. De leden vertegenwoordigen een breed scala aan beroepen en bedrijven, van projectontwikkelaars, corporaties en beleggers, tot architecten, het bankwezen en juristen. Binnen JOA staan kennisdeling en netwerken centraal.

Een uitgebreid profiel van Jurrian is te vinden op LinkedIn.

Onlangs verscheen er een interview in het magazine van de Industrieele Groote Club: Duurzaamheid moet je gewoon doen

Duurzame ontwerpen uit Amsterdam

Neem contact met ons op!